Ειδικές κατασκευές

Αναλαμβάνουμε τις μελέτες και τις κατασκευές ή επισκευές ειδικών τύπων σκίασης αναλόγως των αναγκών σας. Χρησιμοποιούμε παντός τύπου άριστα υλικά όπως μέταλλο, ξύλο, αλουμίνιο, πολυκαρβονικό,  plexi glass για να καλύψουμε κάθε ανάγκη σας.